Fredag d. 26. juli, 12 – 17

Lørdag d. 27. juli, 10 – 17

Søndag d. 28. juli, 10 – 16

Du kan indrette din bod fra torsdag aften, ca. kl. 17, og den skal stå klar til åbning fredag kl. 11.00.

Du skal selv være til stede på standen, så publikum har mulighed for at træffe dig.

Deltagerbetaling kr. 4.000,- + moms, ialt kr. 5.000,-

OVNHUS medlemskab (obligatorisk), ikke momsbelagt kr. 150,-

Tilmeldingen er bindende. Deltagergebyret (4.000,- + moms) og kontingent til Foreningen OVNHUS (150,-) tilbagebetales ikke i tilfælde af afbud. (ialt 5150,-)

Der vil blive mulighed for køb af mad til udstillerne.

Køb af festmiddag vil fremgå af ansøgningsformularen.

Med hensyn til køb af frokost bliver I orienteret i et info-brev, når markedet nærmer sig.

Som udstiller kan du hente koldt postevand i info-teltet.

Der vil være en del frivillige hjælpere til rådighed på markedsdagene. Hjælperne vil tilbyde at holde øje med din stand når du skal på toilettet, hente mad eller spise. Hjælperne tilbyder også at hente din frokost, så du kan spise på standen.

Hjælperne er ikke forpligtet til at ekspedere når de holder øje med din stand.

 

Der opstilles ”iglo-telte” på 6×6 m med plads til fire udstillere. Desuden er der et antal små “iglotelte” på 3×3 m til én udstiller i hvert telt.
De små telte placeres rundt om de store telte, så de danner en ramme og skaber et sammenhængende “markedsrum”.
Hvis du ønsker at stå alene i et lille telt eller at dele et af de store telte med tre andre, kan du skrive det på ansøgningsformularen. Ønsker imødekommes så vidt muligt.
Til hver udstiller er der ét bord på 80×180 cm og 72 cm højt og én stol. Det er ikke muligt at bestille ekstra borde eller stole.
Der er IKKE adgang til el i teltene eller på pladsen, men man kan i rimeligt omfang få opladet sit grej i et stik i Info-teltet.

Der er ikke vagter på om natten.

På markedets anden dag, lørdag d. 27. juli kl. 18 afholdes OVNHUS Tinget.
Her kan alle deltagere, i et uformelt forum, lægge nye ideer og visioner på bordet. Her har man også mulighed for at komme med spørgsmål, ris og ros til arrangementet.
På OVNHUS Tinget vælges kunsthåndværkerne til Foreningen OVNHUS bestyrelse (jvf § 6 stk 1 i vedtægterne LINK her). Læs også om Generalforsamlingen i vedtægterne LINK her.
Har du lyst til at stille op til OVNHUS bestyrelse er det en god idé at tilkendegive din interesse over for formanden.
Kan du påtage dig praktiske opgaver i planlægningen af næste års marked, vil det være meget velkomment.
Køb af festmiddagen, lørdag d. 27. kl. 19, vil fremgå af ansøgningsformularen.

Markedet bliver annonceret i relevante brochurer og på forskellige internetportaler i løbet af sommeren, samt i Ugeavisen Odsherred i ugerne op til markedet i en annoncekampagne.
Folder: Der bliver trykt 6.000 foldere med alle deltageres navne. De bliver distribueret lokalt i Odsherred i Visitodsherreds rondeller og til forskellige opsamlingssteder for kunsthåndværkerne.
Plakater: Vi sørger for ophængning af ca 200 smukke plakater i byområderne i Odsherred.
Folder sendes også digitalt til alle deltagere, materialet kan derefter rundsendes til relevante kundegrupper.
Derudover sendes der pressemateriale til alle interessenter.

Man kan benytte hotel, Bed & Breakfast eller telt (bestil campingplads i god tid).

Det er svært at give en fuld oversigt, men her er et par forslag:

  • Der findes en Autocamper parkeringsplads på havnen. Der er tilslutning til el. og vand, og afgiften omfatter også adgang til toilet og bad mod betaling.
  • De tidligere år har nogen overnattet på standen / iglo-teltet, og har aftalt brug af toiletvognen.


Visit Odsherred: www.visitodsherred.dk Her finder du en oversigt over alle overnatnings muligheder i området.